AZC Berlijn

AZC Berlijn

In opdracht van G&G unitservice ontwierp PAN+ een zeer compact vluchtelingenverblijf voor een locatie in Duitsland. Leefkwaliteit en comfort binnen een strak financieel kader.

Modules
Uitgangspunt bij het plan zijn stapelbare vierpersoons studio’s van G&G unitservices bv. Deze studio’s zijn samengesteld uit 2 gekoppelde prefab units met een oppervlakte van ieder ca. 18 m2 BVO.

Stapelbaar/ flexibel
De units zijn stapelbaar en kunnen zonder bijzondere benodigde constructieve aanpassingen gestapeld worden tot 3 bouwlagen. Door stapeling, spiegeling en koppeling van de units zijn naast de in dit plan voorgestelde samenstellingen zeer veel blokvormen mogelijk. E.e.a. afhankelijk van de gewenste/ benodigde stedenbouwkundige inpassing.


Situatie
Het perceel omvat 7930 m2. Op de locatie zijn twee bouwwerken aanwezig die herbestemd zullen worden. 
Op de locatie zijn 5 woonblokken gesitueerd van 3 lagen hoog. Bij alle blokken vindt ontsluiting plaats op de kopzijden van het bouwblok. De 4 standaard bouwblokken omvatten 48 studio’s per stuk.


De studio’s op de begane grond worden rechtstreeks vanaf het maaiveld ontsloten. De studio’s op de verdieping worden ontsloten middels een galerij.