POPup Piushaven

POPup Piushaven

AANLEIDING
Ontwikkelingen rond de Piushaven zijn in volle gang. De AaBe fabriek is in gebruik en wordt verder doorontwikkeld aan de West-zijde. De nieuwe hefbrug, met diverse woningbouwprojecten waaronder ‘De werf’, ‘Havenmeester’en ‘Aan de waterkant’, horeca en aanvullende activiteiten in de havenkom zijn de belangrijke stappen in de ontwikkeling van de Piushaven. De nieuwe bewoners, de aantrekkende werking van horeca en evenementen en het begin aan de herinrichting van de openbare ruimte zorgt ervoor dat de Piushaven langzaam een belangrijke positie in begint in te nemen voor de stad.

Voor het Fabriekskwartier-Noord staat de ontwikkeling in de planning niet eerder dan in 2020. De locatie is gezien ligging (direct aan het kanaal) en positie (schakel tussen AaBe fabriek en Piushaven) vanuit stedenbouwkundig oogpunt een potentieel kansrijke plek.
Het ziet ernaar uit dat de ontwikkelingen op deze plek ook op de middellange termijn (2-5 jaar) niet van de grond zullen gaan komen. In opdracht van Triborgh en i.s.m. Hardy’s wordt er gezocht naar een stedenbouwkundig en financieel verantwoorde tijdelijke invulling voor het gebied.

GEBRUIK VAN 'DE TUSSENTIJD"
De kansen die zich voordoen op de locatie worden gezocht in het langetermijn hergebruik van tweedehands containers. De kracht van deze oplossing is de combinatie van:
A. flexibiliteit van de configuratie (stapelen, schakelen, open/gesloten, groeimodellen)
B. de verplaatsbaarheid (eenvoudige aansluitingen en hoge restwaarde).
C. uitdrukkingskracht van een container (signaalfunctie)

UITGAAN VAN ‘DAT WAT ER IS’
De oplossingen die in deze studie aangedragen worden spelen in alles in op de tijdelijkheid.
Aanpassingen aan bestaande infrastructuur en landschappelijke elementen worden uit dat oogpunt niet of zo min mogelijk gedaan. Aanwezig elementen worden zo optimaal mogelijk en op verschillende manieren (soms zelfs vrij theatraal) benut.

Een opsomming van deze elementen zijn:
1. de geluidwerende (en zichtwerende) dijk
2. de waterberging in de Zuid-West hoek van het gebied
3. de bestaande verharding locatie Zuid-Oost
4. bestaande bebouwing gehuurd door La Poubelle
5. lintbebouwing van de Hoevenseweg