wonen/werken op het water

wonen/werken op het water

wonen op het water
In 2009 werd een uitvoerige studie gedaan naar het wonen en werken op water. Het wonen werd voornamelijk bestudeerd ter plaatse van afgravingsgebieden (talrijk aanwezig en ontstaan door afgraving tbv de aanleg van snelwegen).

Als case study werd 'de blauwe hoef'genomen en daarbij werd gekeken naar het omliggende gebie, ontsluiting, functionaliteit, optimale beleving van de natuur.

werken op het water
Daarnaast werd eveneens bestudeerd hoe middels een mobiele drijvende kantoorunit de werkplek naar het werk toe kan komen. Aanmeren voor de duur van een project in de piushaven? een flexibele werkplek als dependance voor het hoofdkantoor? Alles is mogelijk.

 

jaar            2009
locatie        tilburg