wat doen we

PAN+ ARCHITECTUUR
Bij PAN+ staat het slimme ontwerp centraal, architectuur speelt daar een belangrijke rol in. PAN+ zoekt altijd naar een passende aansprekende vorm die recht doet aan context en ambitie, en zoekt naar een meerwaarde van de verbindende oplossing.

PAN+ VERANTWOORDELIJKHEID
Voor PAN+ staat een verantwoord gebruik van onze leefomgeving centraal. We proberen vraagstukken betreft toekomstig gebrek aan grondstoffen, verantwoord energieverbruik en sociaal maatschappelijke aspecten te verweven in onze dagelijkse praktijk. Dat wil zeggen dat we op een tastbare en laagdrempelige wijze antwoorden op complexe vraagstukken proberen te genereren en zichtbaar te maken. Het ontwerpproces, het ontwerp en de gebruiker staan daarbij centraal. 


PAN+ PARTNERS
We werken graag samen met alle partijen uit de volledige bouwkolom van meubelmaker tot stedenbouwkundige (en dus van stoel tot stad). We hebben in onze jarenlange ervaring kunnen constateren dat het proces de sleutel is tot succes. Duidelijke communicatie, heldere beslismomenten, transparante belangenbehartiging en het allerbelangrijkste onderling vertrouwen.


PAN+ SLIMBOUWEN
PAN+ is dag in dag uit bezig op een synergetische wijze samen te werken met de juiste partijen. Interdiscplinaire samenwerkingen vroeg genoeg in het proces hebben al vele malen bewezen een meerwaarde op te leveren. PAN+ werkt daarom graag in andere samenwerkingvormen dan traditionele wijze. Bouwteamverband en design/build (finance) and maintain, zowel voor de grotere opgaves als de kleine, levert dit oplossingen op die niet alleen op esthetisch vlak maar ook op het gebied van energieverbruik/opbrengst, functionaliteit en exploitatie het meest optimaal zijn. 

PAN+ DE OPDRACHTGEVER
PAN+ werkt samen met een scala aan opdrachtgevers, van overheid, bedrijven, professionele opdrachtgevers tot particulieren. De klik is onze drijfveer, een positieve instelling kenmerkt ons. De opdrachtgever kan zowel een actief onderdeel zijn van het bouwproces als volledig ontzorgd worden. 


PAN+ EXPERIMENT en REFLECTIE
PAN+ denkt buiten de kaders. Verwondering en een kritische beschouwing van leefomgeving staan daarbij centraal. DURVEN, DENKEN, DOEN.