Bisschop Zwijsenstraat

Bisschop Zwijsenstraat

PAN+ voerde in 2015 een studie uit naar herbestemming, renovatie en nieuwbouw  aan de Bisschop Zwijsenstraat in Tilburg. 


De Locatie ligt in de loop van de typische pocketpark-route in Tilburg. Met een directe aansluiting op de binnentuin van de Fontys academie en de hoofdentree van het kunstcluster en de aansluiting op het Koningsplein ontstaat er een bijzondere plek.

In een studie is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor herbestemming van het voormalige klooster van de zuster Franciscanessen met de bijzondere kapel naar zowel woningen als een combinatie van wonen met aanvullende faciliteiten.

Drie varianten tonen de mogelijke scenario's. Varierend van overwegend behoud met toevoeging van nieuwbouw en overwegend herbouw.